Cartref
Home
Hanes
History
Digwyddiadau
What's On
Library
Llyfrgell
Cyfleusterau
Facilities
Oriel
Gallery
Cysylltwch â Ni
Contact Us

Neuadd Goffa
Heol Coalbrook
Pontyberem
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 5HU

Cysylltiadau yn y Neuadd
Hall Contacts:

Memorial Hall
Coalbrook Road
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5HU

Peris Rees

Kevin Jones

Ffôn/Tel: (01269) 871075
Ebost/Email:
neuaddpontyberemhall@gmail.com
 

Clerc / Clerk
 
 

Eryl Pellow
FFon / Tel: 01269 870555

2 Dreonnen
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5LA

Symudol / Mobile: 07415 355659

 

Mae'r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu'r Saesneg.
The Council welcomes correspondence in either Welsh or English.

Click on the Image below to download the required Pdf Hire Form

 

Ffurflen Hurio Neuadd Goffa
Ffurflen Hurio'r Neuadd Goffa

 

Memorial Hall Hire Form Memorial Hall Hire Form
Memorial Hall Hire Form

 

Ffurflen Hurio Adnoddau'r Institute Ffurflen Hurio Adnoddiadau'r Institute
Ffurflen Hurio Adnoddau'r Institiwt

 

Institute Facilities Hire Form Institute Facilities Hire Form
Institute Facilities Hire Form

 

Bookings: Tel 01269 871075

Mudiadau/Organisations:

Mudiad Ysgol Feithrin Pontyberem: Dorrel Bright 07791860678 (mobile)

Yoga: (Monday) Laura 07976878374 (Thursday) Yvonne Lewis 01269 870494

Camera Club: Dorothy Jones 01269 870312

Childrens' Dancing: Samantha Williams 07779972531

Sequence Dancing: Liz Smith 01269 870575

Theatr Ieuenctid: Menter Cwm Gwendraeth 01269 871600

Line Dancing: Wyn Harries 01554 772363

Community Council: Eryl Pellow 1269 87555 / Alban Rees 01269 870346

Merched Y Wawr: Stella Treharne 01269 870267

Historical Society: Donald Williams 01269 870365

Ffôn/Tel: 01269 871075  
2012 © Neuadd Pontyberem Hall